1

1 I Guds, den Barmhjertiges, den Nåderikes navn
2 Lovet være Gud, all verdens Herre,
3 Han, den Barmhjertige, den Nåderike,
4 Han, Herren over dommens dag.
5 Deg tilber vi, vi søker hjelp hos Deg.
6 Led oss på den rette vei!
7 Deres vei, som Du har beredt glede, ikke deres, som har vakt Din vrede, eller deres, som har valgt den falske vei.