1

1 I GUDs namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste.
2 Prisad vare GUD, Universums Herre.
3 Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste.
4 Domedagens Härskare.
5 Endast Dig dyrkar vi. Endast Dig ber vi om hjälp.
6 Vägled oss på den rätta vägen;
7 Vägen som följs av de Du välsignat; ej på vägen av de som förtjänat vrede, ej heller av de som avviker.