1

1 Rahman Rahim olan Allah´ın adıyla
2 Hamd* Alemlerin Rabbinedir.
3 Rahman ve Rahimdir.
4 Din gününün malikidir.
5 Biz yalnızca Sana ibadet eder ve yalnızca Senden yardım dileriz.
6 Bizi doğru yola ilet;
7 Kendilerine nimet verdiklerinin yoluna gazaba uğrayanların ve sapmışlarınkine değil.