1

1 Ve jménu Boha milosrdného, slitovného.
2 Chvála Bohu, Pánu lidstva veškerého,
3 Milosrdnému, Slitovnému,
4 vládci dne soudného!
5 Tebe uctíváme a Tebe o pomoc žádáme,
6 veď nás stezkou přímou,
7 stezkou těch, jež zahrnuls milostí Svou, ne těch, na něž jsi rozhněván, ani těch, kdo v bludu jsou.